Florian Ziemiałkowski - słownik postaci
(ur. 1817, zm. 1900) adwokat, radca prawny, galicyjski działacz polityczny. Był członkiem Stowarzyszenia Ludu Polskiego oraz Młodej Sarmacji. Wieziony przez władze austriackie. Podczas Wiosny Ludów przewodził lwowskim demokratom. W latach 1848-1849 był posłem w sejmie austriackim, zaś w latach sześćdziesiątych posłem na Sejm Krajowy w Galicji (stał na czele liberalnych demokratów). W latach 1867-1869 i 1873-1888 był posłem do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu. Pierwszy autonomiczny prezydent Lwowa, a w latach 1873-1888 minister do spraw Galicji. Zwolennik polityki ugodowej wobec zaborcy. W 1888 roku zrzekł się mandatu poselskiego po odrzuceniu przez Radę Państwa rezolucji o wyodrębnieniu Galicji, dożywotni członek austriackiej Izby Panów.