annaty - słownik pojęć historycznych
opłaty składane przez duchownych do Rzymu, stanowiące równowartość rocznych dochodów z niższych, tzw. beneficjów kościelnych składane przez obejmującego godność kościelną, nimi uposażoną.