sejmik deputacki - słownik pojęć historycznych
wybierał co roku deputata (obieralny przedstawiciel szlachty i duchowieństwa do władz ustawodawczych i sądowniczych) do Trybunału Koronnego, a następnie Trybunału Skarbowego (od 1677)