sejmik kapturowy

wybierał władze konfederacji i s±d kapturowy dla ziemi na czas bezkrólewia.