sejmik kapturowy - słownik pojęć historycznych
wybierał władze konfederacji i sąd kapturowy dla ziemi na czas bezkrólewia.