sejmik elekcyjny - słownik pojęć historycznych
wybierał czterech kandydatów, z których król dokonywał nominacji na sędziego ziemskiego.