sejmik elekcyjny

wybierał czterech kandydatów, z których król dokonywał nominacji na sędziego ziemskiego.