sejmik relacyjny - słownik pojęć historycznych
odbywał się po obradach sejmu walnego, wysłuchiwał relacji posłów obecnych na zjeździe, podejmował uchwały związane z wykonaniem ustaw sejmowych.