sejmik przedsejmowy - słownik pojęć historycznych
wysłuchiwał legata królewskiego, wybierał posłów na sejm i ustalał dla nich instrukcje, czyli sposób głosowania.