statuty nieszawskie - słownik pojęć historycznych
wydane w Nieszawie w listopadzie 1554 roku, rozciągały przywilej wydany w Cerekwicy dla szlachty wielkopolskiej - patrz: przywilej cerekwicki