przywilej warcki - słownik pojęć historycznych
wydany przez Władysława Jagiełłę w 1423 roku, przewidywał sankcje karne wobec sołtysa, który byłby „nieużyteczny lub buntowniczy” - mógł zostać usunięty po wykupieniu zajmowanego sołectwa.