prawo składu - słownik pojęć historycznych
Prawo składu – średniowieczny przywilej wystawiany dla miast, który zobowiązywał przejeżdżających przez daną miejscowość kupców z towarami do wystawienia ich na sprzedaż w danym miejscu.