preambuła - słownik pojęć historycznych
uroczysty wstęp do aktu prawnego dołączany do ważniejszych aktów normatywnych, takich jak konstytucja. Zawiera ogólne zasady (odwołuje się do wartości), jakimi kierują się zawierający lub uchwalający akt.