sygnatariusz - słownik pojęć historycznych
z łaciny signo – pieczętuję, podpisuję - państwo zawierające umowę międzynarodową, a także osoba podpisująca tę umowę czy też osobę podpisującą w swoim imieniu jakiś dokument.