stagnacja - słownik pojęć historycznych
z łaciny stagnatio odstagnare - zatrzymać, pozbawić ruchu. W gospodarce stan zastoju, w którym przez dłuższy okres produkcja, dochody podmiotów gospodarczych, nakłady inwestycyjne i obroty handlowe utrzymują się na niskim poziomie. Stagnacji towarzyszy często wzrost bezrobocia.