samokrytyka - słownik pojęć historycznych
publiczne przyznanie się do popełnionych błędów i uznanie swej odpowiedzialności.