autochton - słownik pojęć historycznych
rdzenny, pierwotny mieszkaniec danego terytorium. W odróżnieniu od ludności napływowej, której członkowie nie urodzili się na danym terenie i nie urodzili się również tam jego rodzice.