sabotaż

¶wiadome niewypełnienie albo wypełnianie niedokładne, z wadami obowi±zków z zamiarem wprowadzenia dezorganizacji, strat i szkód. Ma na celu utrudnienie poprawnego funkcjonowania zakładów, fabryk, urzędów albo urz±dzeń o dużej wadze dla działań danej organizacji lub państwa.