szmugiel - słownik pojęć historycznych
z niemieckiego Schmuggel, czyli przemytnictwo - przemyt, kontrabanda, przemytnictwo. Nielegalne przewożenie towarów przez granicę.