eksterminacja - słownik pojęć historycznych
wytępienie, wyniszczenie określonych grup ludności z powodów politycznych lub religijnych.