Psie Pole - słownik pojęć historycznych
obecnie nazwa jednej z dzielnic Wrocławia, a według tradycji to właśnie w bitwie na Psim Polu w 1109 roku wojska Bolesława III Krzywoustego pokonały część armii króla niemieckiego Henryka V. Gall Anonim nie wspomina jednak o tym wydarzeniu.