scjentyzm - słownik pojęć historycznych
oznacza ufność wobec nauki opartej na doświadczeniu, która ma stać się źródłem wiedzy o świecie.