angielska sobota - słownik pojęć historycznych
pracująca sobota, jednak czas pracy był krótszy od normalnego.