sanacja

uzdrowienie, naprawa czego¶, zwłaszcza stosunków w jakiej¶ dziedzinie życia społecznego.

W polskiej historii termin ten odnosi się do grupy zwolenników Józefa Piłsudskiego, która wyłoniła się po zamachu majowym w 1926 rok, a także okresu rz±dów tej grupy. Program działania obozu zakładał odnowę moraln± i uzdrowienie życia publicznego państwa.