próg wyborczy - słownik pojęć historycznych
inaczej klauzula zaporowa - minimalny procent poparcia wyborców uprawniający dany komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów w przyszłym parlamencie.