expos - słownik pojęć historycznych
przemówienie programowe przewodniczącego rządu (desygnowanego na premiera) na forum parlamentu.