parcelacja - słownik pojęć historycznych
podział wielkich majątków szlacheckich bądź ziemiańskich na mniejsze części sprzedawane chłopom.