inflacja - słownik pojęć historycznych
długotrwały wzrost średniego poziomu cen w gospodarce. Także długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce.