immunitet - słownik pojęć historycznych
zwolnienie określonych osób lub obszarów od podległości obowiązującym powszechnie obowiązkom czy powinnościom.