amnestia - słownik pojęć historycznych
z greckiego amnsta – zapomnienie, wybaczenie - w prawie, ogólny akt łaski polegający na całkowitym lub częściowym darowaniu kary za popełnione i orzeczone wyrokiem sądu przestępstwa.

Często amnestia jest ogłaszana z powodu doniosłych wydarzeń lub świąt i obejmuje zazwyczaj więźniów politycznych.