blokada kontynentalna

akcja zarz±dzona przez Napoleona i skierowana przeciwko Wielkiej Brytanii w 1806 na mocy dekretu berlińskiego. Na celu miała negatywne skutki ekonomiczne i upadek brytyjskiej gospodarki. Polegała głównie na zakazie kontaktów, przede wszystkim handlowych, z Wielk± Brytani±. Blokada trwała do 1812-1813 roku.