państwo buforowe - słownik pojęć historycznych
niewielkie państwo położone między konkurującymi mocarstwami, zmniejszające możliwość wybuchu konfliktów między nimi i zbrojnego starcia. Najczęściej nie prowadzi własnej polityki zagranicznej.