cesja terytorialna - słownik pojęć historycznych
przejście określonego terytorium w wyniku umowy między dwoma państwami: cedentem (państwem zrzekającym się suwerenności nad danym obszarem) i cesjonariuszem (państwem uzyskującym suwerenność). Najczęściej występuje w traktatach pokojowych.