ultimatum - słownik pojęć historycznych
potocznie to wysunięcie żądań, których niespełnienie pociągnie za sobą określone skutki. W prawie międzynarodowym żądanie jednego państwa wobec drugiego spełnienia określonych warunków w określonym czasie pod groźbą wojny. Ultimatum stawia się najczęściej, gdy wyczerpią się inne dostępne metody dyplomatyczne.