posesjonat - słownik pojęć historycznych
z łacińskiego possessio - posiadłość. Właściciel posesji, posiadacz nieruchomego majątku, obszarnik, ziemianin. Określenie to odnosiło się do szlachty posiadającej dobra ziemskie oraz mieszczan posiadających nieruchomość na terenie miasta.