insurekcja - słownik pojęć historycznych
z łaciny insurectio, czyli powstanie (insurgere - powstawać przeciw komu, buntować się) dawniej powstanie zbrojne. Termin odnosi się przede wszystkim do powstania w 1794 roku - insurekcja kościuszkowska.