mennica - słownik pojęć historycznych
zakład produkujący monety (bicie monet), medale oraz stemple. Pojęcie mennicy jest z reguły utożsamiane z pojęciem mennicy państwowej mającej monopol na bicie monet obiegowych i medali oraz odznaczeń państwowych.