vivente rege - słownik pojęć historycznych
wybór (elekcja) króla za życia jego poprzednika