autorament - słownik pojęć historycznych
zaciąg w wojskach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który powstał w ramach reform wojska przez króla Władysława IV w latach trzydziestych XVII wieku. Ustalono podział na autorament narodowy i cudzoziemski. Wojska te stanowiły trzon armii, który był uzupełniany pospolitym ruszeniem.