buława - słownik pojęć historycznych
słowo pochodzenia tureckiego, broń obuchowa, przypominająca wyglądem maczugę, jednak udoskonalona. Składała się ze styliska (trzonka) oraz kulistej lub gruszkowatej głowicy. Używana była do rozbijania hełmu przeciwnika. W Polsce znak urzędu hetmana w XVI-XVIII wieku, później marszałka w XX wieku.