jasyr - słownik pojęć historycznych
słowo pochodzenia tureckiego. W trakcie trwania wojen Polski z Tatarami czy Turkami jasyr oznaczał niewolę u Turków lub Tatarów, a także jeńców tureckich lub tatarskich. Tatarzy pojmana ludność najczęściej sprzedawali w niewolę.