bitwa pod Trzcian±

bitwa rozegrała się 25 czerwca 1629 (podczas wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629) pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego (4,5 tysi±ca żołnierzy), a armi± szwedzk± dowodzon± przez króla Gustawa II Adolfa (9 tysięcy). Zdecydowanie sukces odniosło mniej liczne wojsko polskie. Jazda szwedzka za cenę ogromnych strat własnych uratowała swoj± piechotę przed nieuchronn± zagład±.