bitwa pod Kumiejkami

bitwa rozegrała się 16 grudnia 1637 w trakcie trwania powstania kozackiego Pawluka (1637-38). Wojska polskie dowodzone przez hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego starły się z armia kozack± dowodzon± przez Pawła Pawluka. Dzięki polskiemu zwycięstwu powstanie kozackie zostało stłumione. Straty kozackie wyniosły 6 tysięcy żołnierzy, za¶ polskie wyniosły 150 zabitych.