bitwa pod Byczyną - słownik pojęć historycznych
bitwa rozegrana 24 stycznia 1588 miedzy wojskami polskimi dowodzonymi przez hetmana Jana Zamoyskiego, a oddziałami pretendenta do tronu polskiego arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Bitwa dzięki wygranej oddziałów polskich i wzięciu w niewolę arcyksięcia ugruntowała zwycięstwo Zygmunta III Wazy w ubieganiu się o polski tron.