sekularyzacja

inaczej zeświecczenie, odchodzenie od sfery sacrum do profanum,. Wyraz pochodzi od łacińskiego słowa saeculum, czyli wiek, stulecie. przejęcie władzy (majątku, urzędów) od dostojników hierarchii kościelnej przez przedstawicieli władz świeckich.

W Polsce wiąże się przede wszystkim z rozwiązaniem państwa zakonnego (krzyżackiego) i utworzeniem Księstwa Pruskiego. Nastąpiło to w 1525 roku za zgoda króla Polski Zygmunta I Starego. Pierwszym władcą Prus Książęcych został Albrecht Hohenzollern (luteranin), który złożył polskiemu władcy hołd w Krakowie.