bitwa pod ¦wiecinem

bitwa rozegrana 17 wrze¶nia 1462 roku miedzy polskimi wojskami zaciężnymi dowodzonymi przez Piotra Dunina, a armi± krzyżack±. Sukces Polski, który umożliwił Duninowi rozpoczęcie akcji zaczepnej na północnym Pomorzu.