bitwa pod Świecinem - słownik pojęć historycznych
bitwa rozegrana 17 września 1462 roku miedzy polskimi wojskami zaciężnymi dowodzonymi przez Piotra Dunina, a armią krzyżacką. Sukces Polski, który umożliwił Duninowi rozpoczęcie akcji zaczepnej na północnym Pomorzu.