sejm rokoszowy - słownik pojęć historycznych
wypowiadał posłuszeństwo królowi. Zobacz; rokosz.