Problemy i sukcesy polskiej gospodarki w okresie międzywojennym

Okresy sytuacji gospodarczej w II Rzeczypospolitej można podzielić w następujący sposób:


Polskie społeczeństwo po odzyskaniu niepodległości

Po zakończeniu działań zbrojnych ostateczna powierzchnia państwa polskiego liczyła 388,6 tysięcy km² i podzielona była na 17 województw. Najdłuższa granica łączyła II RP z Niemcami – 1912 km, zaś najkrótsza była granica morska – 140 km. Polskę zamieszkiwało 27,2 milionów osób, co dawało jej szóste miejsce w Europie. Zaludnienie wynosiło średnio 70 osób na km². Kraj cechował wysoki przyrost naturalny w 1921 roku było to 12 ‰, a w 1928 – 18‰. Wśród narodowości dominowali Polacy – 65 %, Ukraińcy – 16% i Żydzi – 10%. Najwięcej osób było wyznania rzymskokatolickiego (62%), następnie grekokatolickiego (12%) i prawosławnego (11%). Religia mojżeszową wyznawało około 11%.

Największym miastem była licząca w 1921 roku 937 tysięcy mieszkańców Warszawa, na drugim miejscu była Łódź (452 tysiące), potem Lwów, Kraków, Poznań. Najwięcej osób zatrudnionych było w rolnictwie (65%), w górnictwie i przemyśle (17%), handlu i ubezpieczeniach (6%), administracji (4%) i transporcie (3%).

Sytuację polskiej gospodarki można określić jako kapitalizm wyspowy. Poszczególnie części kraju były rozwinięte dużo silniej niż reszta (okręg warszawski, łódzki, Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie i górniczy okręg Lwowa, Górny Śląsk). Rozwój wybranych gałęzi gospodarki odzwierciedlał tendencje rozwojowe poszczególnych państw zaborczych, zaś głównym zadaniem polskiej administracji było dostosowanie gospodarki do potrzeb państwa w nowych granicach. W latach 1914-1920 majątek narodowy został zniszczony w 30%. Poziom produkcji w 1919 roku wynosił 30% z roku 1913. W kolejnych latach produkcja silnie wzrastała głównie za sprawą zamówień wojskowych, systemu reglamentacji, monopolom skarbowym, a także zarządom przymusowym w zakładach przemysłowych. W kwietniu 1920 roku ujednolicono obieg pieniądza wprowadzając markę polską.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 - Drukuj  Wersja do druku     Wyślij  Wyślij znajomemu   Wyślij Popraw/rozbuduj artykułKomentarze
artykuł / utwór: Problemy i sukcesy polskiej gospodarki w okresie międzywojennym
    Dodaj komentarz


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: