Opozycja przeciwko rządom sanacyjnym
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Kolejny etap działalności opozycji to lata 1935-1939, czyli okres po uchwaleniu w sposób niezgodny z prawem kwietniowej konstytucji (brak odpowiedzialności prezydenta, hierarchiczność). Opozycja głosi postulaty powrotu do systemu parlamentarno-gabinetowego. 8 września 1935 roku zostają przeprowadzone kolejne wybory parlamentarne (na podstawie nowej ordynacji wyborczej z 8 czerwca 1935 roku). Kandydatów zgłasza Zgromadzenie Okręgowe w dwumandatowych okręgach z przedstawicieli samorządu terytorialnego. Wybory bojkotuje Stronnictwo Narodowe, większość SL oraz lewica ukraińska. Większość głosów zdobywa BBWR, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne i niektóre kręgi społeczności żydowskiej. W kraju zaostrzają się napięcia na tle narodowościowym, organizowane są strajki pełzające, tworzą się fronty ludowe robotników, chłopów i inteligencji.

W lutym 1936 roku w Szwajcarii powstaje Front Morges – porozumienie centrowych polityków emigracyjnych, m.in. Hallera, Sikorskiego, Korfantego, Paderewskiego i Popiela. Krytykują oni dyktatorskie metody rządzenia Polską, opowiadając się za przywróceniem pełnej demokracji, żądają wzmocnienia sojuszu z Francją, planują udzielić poparcia Ignacemu Paderewskiemu jako prezydentowi. Ruch ten zyskuje przychylność ludowców i chadeków. Powstały na polecenie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w 1936 roku Obóz Zjednoczenia Narodowego (popularnie nazywany też Ozonem) 21 marca 1937 roku ogłasza swą deklarację programową, Stronnictwo Ludowe zaostrza walkę z sanacją, zaś 10 października Narodowa Partia Robotnicza, Chrześcijańska Demokracja i Związek Hallerczyków jednoczą się w Stronnictwo Pracy.

6 listopada 1938 roku odbywają się ostatnie przed wybuchem wojny wybory parlamentarne. W związku z zagrożeniem z zewnątrz polityczne napięcia ulegają złagodzeniu. PPS, SL i SN bojkotują wybory. Sukces odnosi sanacja.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Stalinizm w Polsce (1948-1955)
2  Panowanie Zygmunta Augusta i rozwój ruchu egzekucyjnego w Polsce
3  Pierwsze państwa słowiańskieKomentarze
artykuł / utwór: Opozycja przeciwko rządom sanacyjnym
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: