Opozycja przeciwko rządom sanacyjnym
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
15 marca 1931 roku doszło do zjednoczenie ludowców i utworzenia Stronnictwa Ludowego (zjednoczenie Stronnictwa Chłopskiego, PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie”). Na czele nowego ugrupowania stanął Wincenty Witos. Głównymi hasłami był agraryzm oraz radykalizacja programu społeczno-gospodarczego. 26 października 1931 roku zakończył się proces brzeski dotyczący sześciu członków PPS i pięciu ludowców (w tym Witosa). Zostali oni skazani na kary więzienia od 1,5 do 3 lat. Wyrok w październiku 1933 roku zatwierdził Sąd Najwyższy. Pięciu skazanych wyroki odsiedziało, pozostali (w tym Witos, Kiernik, Bagiński, Liberman) udało się na emigrację.

Rządząca sanacja zaczęła wprowadzać ustawy dążące do ograniczenia demokracji. W 1932 roku przyjęto rozporządzenie o stowarzyszeniach, które wprowadzało administracyjną kontrolę partii politycznych. PPS – Lewica została zdelegalizowana, zaś komuniści są aresztowani. Ograniczono także wolność adwokatury. 23 kwietnia 1932 roku w liście pasterskim prymas August Hlond potępił gwałt w życiu publicznym i utożsamianie państwa z grupą rządzącą. Przy prymasie zostaje powołana Rada Społeczna, która ma na celu obronę praw moralnych i religijnych. W 1932 roku minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewski przeprowadza reformę szkolną. Wprowadzała ona sześcioletnią szkołę powszechną, a szkołę średnią skrócono do sześciu lat (cykl czteroletniego gimnazjum z programem ogólnokształcącym i dwuletniego liceum o różnych specjalnościach). Średnie szkoły zawodowe zostały zrównane z gimnazjami.

8 maja 1933 roku Zgromadzenie Narodowe, zbojkotowane przez opozycję, wybiera na prezydenta Ignacego Mościckiego. W obozie narodowym, po rozwiązaniu Obozu Wielkiej Polski, dochodzi do rozłamu. Młodzi w 1934 roku powołują Obóz Narodowo-Radykalny, który postuluje: parcelacje większych majątków, upaństwowienie kapitału międzynarodowego, głoszą hasła antysemickie i autorytarne. Następnie ugrupowanie to dzieli się na ONR-ABC i ONR-Falanga. W kwietniu 1934 roku PPS zrywa porozumienie Centrolewu.

W 1934 roku, po zamordowaniu przez Ukraińców ministra spraw wewnętrznych Pierackiego (15 czerwca) utworzony zostaje obóz w Berezie Kartuskiej. Aresztowanie i osadzenie w nim może nastąpić na wniosek sędziego śledczego. Przeznaczony był głównie dla członków organizacji terrorystycznych: nacjonalistów ukraińskich (w 1929 roku na terenie Małopolski powstaje nielegalna organizacja OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów), działaczy ONR oraz komunistów.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Rządy Władysława II Jagiełły
2  Skutki wojen w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej
3  Zabór rosyjski po upadku powstania styczniowegoKomentarze
artykuł / utwór: Opozycja przeciwko rządom sanacyjnym
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: