Opozycja przeciwko rządom sanacyjnym
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W wyborach, które odbyły się 4 marca 1928 roku, wzięło udział 78,3 % wyborców. BBWR otrzymał 27,6% głosów w sejmie i 42% w parlamencie, PPS uzyskała 14% w Sejmie, a endecja 8%. Mimo iż rząd Piłsudskiego nie miał w sejmie większości – nie ustąpił, zaś sam Marszałek obrzucił Sejm wyzwiskami. Endecja przekształciła swe ugrupowanie w Stronnictwo Narodowe, zaś partie lewicowe 14 listopada 1928 roku powołały Komisję Porozumiewawczą Stronnictw Lewicowych dla Obrony Republiki (PSL „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie, PPS). W 1929 roku powstał Centrolew – sojusz opozycyjnych partii lewicowych i centrowych do zwalczania „dyktatury” Piłsudskiego. Należało do niego 6 stronnictw: PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, Stronnictwo Chłopskie, PPS, Narodowa Partia Robotnicza, Chadecja. Centrolew 14 X 1929 roku przegłosowuje votum nieufności dla rządu. Ponowne votum zostaje przyjęte 5 grudnia 1929 roku, co kończy się dymisją rządu Świtalskiego i żądaniami zmian w konstytucji na drodze legalnej.

23 czerwca 1930 roku w Krakowie Centrolew organizuje Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu, który zapowiada otwartą walkę z sanacją w celu przywrócenia parlamentaryzmu. 29 sierpnia 1930 roku dochodzi do rozwiązania Sejmu i Senatu i rozpisania nowych wyborów. W dniach 9-10 września 1930 roku dochodzi do aresztowań członków opozycji (głównie z Centrolewu) oraz mniejszości narodowych (bez nakazów sądowych) – polecenie wydał minister Sławoj-Składkowski. Aresztowani zostają wywiezieni do twierdzy w Brześciu nad Bugiem - m.in. Witos, Popiel, Kiernik, Liberman - (część wychodzi za kaucją, część udaje się na emigrację). W sumie 9-10 września 1930 roku aresztowano około 5 tysięcy osób. W dniach 16 września -30 listopada 1930 roku następuje pacyfikacja Galicji Wschodniej wywołana akcjami terrorystycznymi i sabotażowymi Ukraińskiej Organizacji Wojskowej.W latach 1930-1935 rola opozycji jeszcze bardziej zmalała. 16 listopada 1930 roku w napiętej atmosferze odbyły się wybory do parlamentu (wybory brzeskie). Zwycięskim ugrupowaniem był BBWR – 55,6% głosów w Sejmie i 67,6% w Senacie. Stronnictwo Narodowe zdobyło 14% głosów w Sejmie, partie centrowe 14%, lewica 13%, zaś mniejszości narodowe 7%. Głównym celem parlamentu było uchwalenie nowej konstytucji, prowadzące do dalszego ograniczenia rządów demokratycznych.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wielka Emigracja
2  Polityka w latach 1956-1970 – czasy realnego stalinizmu
3  Powstanie krakowskie 1846 i Wiosna Ludów na ziemiach polskichKomentarze
artykuł / utwór: Opozycja przeciwko rządom sanacyjnym
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: