Powstanie krakowskie 1846 i Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Szarża krakusów na Rosjan w Proszowicach 1846 rok
Szarża krakusów na Rosjan w Proszowicach 1846 rok
Juliusz Kossak

W czerwcu 1848 roku powstała w Poznańskiem Liga Narodowa Polska, założona przez polskich posłów do parlamentu pruskiego. która głosiła hasła solidaryzmu społecznego, wspieraj±c wydawanie czasopism dla ludu, jednak w wyniku doj¶cia kontrrewolucjonistów do władzy w Berlinie działania te zlikwidowano. Jedyn± form± legalnego dochodzenia praw Polaków był udział w parlamencie pruskim powołanym w 1848 roku, poprzez frakcję polsk± – Koło Polskie, istniej±ce aż do 1918 roku. Wiosna Ludów spowodowała również wzrost ¶wiadomo¶ci narodowej na Pomorzu, a przede wszystkim na Górnym ¦l±sku.
- klp.pl bez reklam, 30 dni tylko 1,23 zł. Zamów teraz!

W Galicji z kolei na wie¶ć o wydarzeniach w Wiedniu starano się, w obawie przed powtórzeniem rabacji, w sposób legalny dochodzić powiększenia praw. Delegacja zabiegała w stolicy o liberalizację ustroju, zgodę na powstanie polskich instytucji narodowych, a także ogłoszenie przez ziemian uwłaszczenia.

W Krakowie powołano Komitet Narodowy, za¶ we Lwowie Radę Narodow±, które miały zwierzchnictwo nad tworzeniem sił porz±dkowych i miały za zadanie przeprowadzić reformę agrarn±. Oci±ganie polskich ziemian wykorzystał gubernator Galicji, który w imieniu cesarza ogłosił uwłaszczenie, ziemianom obiecuj±c rekompensatę. uwłaszczenie w zaborze austriackim nast±piło pół wieku wcze¶niej, niż w całym państwie. Kilka dni póĽniej Kraków spacyfikowano, a Komitet Narodowy i gwardie rozwi±zano. Mimo nadania przez monarchę konstytucji jesieni± 1848 roku ponownie zaostrzono w Galicji represje. W listopadzie skapitulował Lwów, a w całej Galicji wprowadzono stan oblężenia i zlikwidowano polskie instytucje.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


Drukuj  Wersja do druku     Wy¶lij  Wy¶lij znajomemu   Wy¶lij Popraw/rozbuduj artykułKomentarze
artykuł / utwór: Powstanie krakowskie 1846 i Wiosna Ludów na ziemiach polskich
    Dodaj komentarz


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: